Seminarium „Rola klastrów energetycznych w realizacji celów UE w zakresie smart energy specialization”

 • czerwiec 25

W dniu 24 czerwca 2014 r. w siedzibie Domu Łódzkiego w Brukseli odbyło się seminarium pn. „Rola klastrów energetycznych w realizacji celów UE w zakresie smart energy specialization”, zorganizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii przez Województwo Łódzkie i Miasto Łódź we współpracy z Województwem Pomorskim i Regionem Danii Południowej.

Seminarium, którego moderatorem był Richard Tuffs, dyrektor Europejskiej Sieci Regionów ds. Badań i Innowacji (ERRIN), stanowiło okazję do wysłuchania wystąpień europejskich specjalistów z dziedziny polityki klastrowej. Wśród prelegentów znaleźli się Niels Tudor-Vinther, specjalista w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków UE dla morskich elektrowni wiatrowych w Danii, Carsten Schierenbeck - reprezentujący Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej, specjalista w dziedzinie polityki klastrowej oraz dr Sylwia Polesek-Karczewska z Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego. Nasz region reprezentował Stanisław Aleksandrow – ekspert ds. projektów innowacyjnych Centrum Badań Innowacji Pro-Akademia realizowanych w ramach klastra Bioenergia dla Regionu.

Wydarzenie umożliwiło podjęcie dyskusji na temat wyzwań, które stają przed klastrami energetycznymi w kontekście pobudzania i wspierania innowacyjności oraz w świetle założeń przyszłego programu polityki energetycznej 2030 w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Jego uczestnicy mieli także okazję do wysłuchania prezentacji na temat europejskich rozwiązań stosowanych przez menedżerów klastrów wobec wspólnych wyzwań. Seminarium pomogło ponadto w osiągnięciu lepszego zrozumienia koncepcji inteligentnej specjalizacji w polityce klastrów energetycznych oraz metod zwiększania zaangażowania podmiotów regionalnych do dalszej współpracy instytucjonalnej.

Czytaj dalej...

,,Together we are…”, czyli 10 lat Polski w Unii Europejskiej

 • maj 13

17 maja 2014 roku, od 10.00 do 18.00 zapraszamy na Esplanadę Solidarności do odwiedzenia polskich regionów. Polska inicjatywa wpisuje się w program Dni Otwartych instytucji  UE, które corocznie przyciągają kilkanaście tysięcy zwiedzających.

Majowe przedsięwzięcie jest największym z szeregu wydarzeń organizowanych z okazji obchodów dziesiątej rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W realizacji tego wydarzenia uczestniczą placówki dyplomatyczne, w tym Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, Ambasada RP przy Królestwie Belgii oraz Polska Organizacja Turystyczna i Instytut Polski a także polskie biura regionalne w Brukseli.

Polskie regiony przygotowały interaktywne ekspozycje w ramach jednego z czterech obszarów tematycznych: turystyka, innowacyjność, przemysły kreatywne/kultura i design. Poszczególne województwa przedstawią technologiczne nowości, multimedialne ciekawostki i nowoczesne zabawki. 

Czytaj dalej...

Nowy program ramowy UE - Horyzont 2020

 • styczeń 9
Kto może być beneficjentem konkursów w ramach programu Horyzont 2020?
Beneficjentem może być każda osoba prawna (tj. osoba fizyczna, spółka prywatna, podmiot prawa publicznego), która funkcjonuje na terenie kraju członkowskiego Unii Europejskiej.
 
Jakie są zakresy dofinansowania?
Poziom dofinansowania konkursów określony jest w tzw. ogólnych zapisach (General Annexes), które odnoszą się do wszystkich tematów w ramach programu Horyzont 2020:
 • Badania i innowacje (Research and Innovation actions) 100% dofinansowania; 
 • Innowacje (Innovation actions) 70% dofinansowania (podmioty non-profit 100%)
 • Koordynacja i wsparcie (Coordination and support) – 100% dofinansowania
 • Narzędzie dedykowane MŚP:
 • Faza I – ryczałt w wysokości 50,000 Euro
 • Faza II – 70% dofinansowania (100 % w przypadku projektów z wyraźnym komponentem badawczym)
 • Faza III – brak bezpośredniego dofinansowania, wsparcie w postaci doradztwa, szkoleń, treningów;
 • Faza IV – monitoring i coaching;
 • ERA-NET Cofund – program stworzony w celu wspierania partnerstw publiczno-publicznych – maksymalnie do 33% dofinansowania.
 • Przedkomercyjne zamówienia publiczne (Pre-Commercial Procurement Cofund actions) – maksymalnie do 70% dofinansowania.
 • Zamówienia publiczne dla rozwiązań innowacyjnych (Public Procurement of Innovative Solutions Cofund actions) – maksymalnie do 20% dofinansowania.
Podsumowując: poziom dofinansowania 70-100% (z wyłączeniem ERA-NET), dla MŚP w pierwszej fazie 50 000 Euro.
 
Obszary tematyczne, które mogą otrzymać dofinansowanie:
 • Rolnictwo i leśnictwo;
 • Zasoby wodne;
 • Przemysły oparte na rozwiązaniach bio;
 • Biotechnologia;
 • Energia;
 • Środowisko i klimat;
 • Żywienie i zdrowe odżywianie;
 • Badania;
 • Zdrowie;
 • Badania ICT i innowacje;
 • Technologie przemysłowe;
 • Innowacje;
 • Partnerstwa przemysłu i państw członkowskich;
 • Surowce;
 • Bezpieczeństwo;
 • Infrastruktura badawcza;
 • MŚP;
 • Nauki społeczne i humanistyczne;
 • Społeczeństwo;
 • Transport.
Informacje dodatkowe: 
Możliwości uzyskania finansowania w ramach programu Horyzont 2020 określają programy prac publikowane na unijnym portalu dotyczącym finansowania badań, który, po niedawnej przebudowie, umożliwia szybsze przeprowadzanie procedur bez konieczności przedstawiania dokumentów w wersji papierowej. Uproszczono także samą architekturę programu i systemu finansowania, wprowadzając jednolity zestaw reguł i ułatwione zasady dotyczące kontroli finansowych i audytów.
Konkursy na projekty planowane w latach 2014-15 przewidują kwotę 500 mln euro przeznaczoną dla małych i średnich przedsiębiorstw, która zostanie rozdysponowana w ramach nowego instrumentu dla MŚP. Oczekuje się, że duża część zgłaszanych projektów będzie uwzględniać kwestie genderowe, przewidziano także fundusze na wsparcie debaty o roli nauki w społeczeństwie. W programie Horyzont 2020 wprowadzono także nowe zasady, zgodnie, z którymi obowiązującym wymogiem będzie tzw. otwarty dostęp, dzięki czemu opublikowane wyniki projektów będą nieodpłatnie dostępne dla wszystkich. 
 
Czytaj dalej...

Skontaktuj się z nami

Email:
Temat:
Wiadomość:

Znajdź nas na Facebooku