Nowy program ramowy UE - Horyzont 2020

 • styczeń 9
Kto może być beneficjentem konkursów w ramach programu Horyzont 2020?
Beneficjentem może być każda osoba prawna (tj. osoba fizyczna, spółka prywatna, podmiot prawa publicznego), która funkcjonuje na terenie kraju członkowskiego Unii Europejskiej.
 
Jakie są zakresy dofinansowania?
Poziom dofinansowania konkursów określony jest w tzw. ogólnych zapisach (General Annexes), które odnoszą się do wszystkich tematów w ramach programu Horyzont 2020:
 • Badania i innowacje (Research and Innovation actions) 100% dofinansowania; 
 • Innowacje (Innovation actions) 70% dofinansowania (podmioty non-profit 100%)
 • Koordynacja i wsparcie (Coordination and support) – 100% dofinansowania
 • Narzędzie dedykowane MŚP:
 • Faza I – ryczałt w wysokości 50,000 Euro
 • Faza II – 70% dofinansowania (100 % w przypadku projektów z wyraźnym komponentem badawczym)
 • Faza III – brak bezpośredniego dofinansowania, wsparcie w postaci doradztwa, szkoleń, treningów;
 • Faza IV – monitoring i coaching;
 • ERA-NET Cofund – program stworzony w celu wspierania partnerstw publiczno-publicznych – maksymalnie do 33% dofinansowania.
 • Przedkomercyjne zamówienia publiczne (Pre-Commercial Procurement Cofund actions) – maksymalnie do 70% dofinansowania.
 • Zamówienia publiczne dla rozwiązań innowacyjnych (Public Procurement of Innovative Solutions Cofund actions) – maksymalnie do 20% dofinansowania.
Podsumowując: poziom dofinansowania 70-100% (z wyłączeniem ERA-NET), dla MŚP w pierwszej fazie 50 000 Euro.
 
Obszary tematyczne, które mogą otrzymać dofinansowanie:
 • Rolnictwo i leśnictwo;
 • Zasoby wodne;
 • Przemysły oparte na rozwiązaniach bio;
 • Biotechnologia;
 • Energia;
 • Środowisko i klimat;
 • Żywienie i zdrowe odżywianie;
 • Badania;
 • Zdrowie;
 • Badania ICT i innowacje;
 • Technologie przemysłowe;
 • Innowacje;
 • Partnerstwa przemysłu i państw członkowskich;
 • Surowce;
 • Bezpieczeństwo;
 • Infrastruktura badawcza;
 • MŚP;
 • Nauki społeczne i humanistyczne;
 • Społeczeństwo;
 • Transport.
Informacje dodatkowe: 
Możliwości uzyskania finansowania w ramach programu Horyzont 2020 określają programy prac publikowane na unijnym portalu dotyczącym finansowania badań, który, po niedawnej przebudowie, umożliwia szybsze przeprowadzanie procedur bez konieczności przedstawiania dokumentów w wersji papierowej. Uproszczono także samą architekturę programu i systemu finansowania, wprowadzając jednolity zestaw reguł i ułatwione zasady dotyczące kontroli finansowych i audytów.
Konkursy na projekty planowane w latach 2014-15 przewidują kwotę 500 mln euro przeznaczoną dla małych i średnich przedsiębiorstw, która zostanie rozdysponowana w ramach nowego instrumentu dla MŚP. Oczekuje się, że duża część zgłaszanych projektów będzie uwzględniać kwestie genderowe, przewidziano także fundusze na wsparcie debaty o roli nauki w społeczeństwie. W programie Horyzont 2020 wprowadzono także nowe zasady, zgodnie, z którymi obowiązującym wymogiem będzie tzw. otwarty dostęp, dzięki czemu opublikowane wyniki projektów będą nieodpłatnie dostępne dla wszystkich. 
 
Czytaj dalej...

Drugi dzień Open Days – Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

 • październik 11

W Brukseli trwają Open Days – coroczna impreza poświęcona polityce spójności, przyciągająca przedstawicieli regionów z całej Europy. Drugi dzień wydarzenia rozpoczął się otwarciem seminarium dotyczącego klastrów, organizowanego we współpracy Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Łodzi.

 

Czytaj dalej...

Skontaktuj się z nami

Email:
Temat:
Wiadomość:

Znajdź nas na Facebooku