Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 32

pl    en

Łódzkie Nabiera Prędkości - zapytania ofertowe

Lp. Zapytanie ofertowe/Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Data
1 Zapytanie ofertowe na usługę wykonania systemu ram do ekspozycji fotografii na potrzeby projektu „Łódzkie nabiera prędkości”. 04.01.2012
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę wykonania systemu ram do ekspozycji fotografii na potrzeby projektu „Łódzkie nabiera prędkości”. 20.01.2012
2 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi dot. wypożyczenia sprzętu do tłumaczenia symultanicznego na język angielski i polski podczas podczas debaty nt. równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w tym równości wynagradzania towarzyszącej finisażowi wystawy pn. „W Matriksie kobiecości” zorganizowanej w ramach projektu „Łódzkie nabiera prędkości”. 06.04.2012
Call for offer - Service of renting the equipment for simultaneous translation durng the meeting with discussion about "Gender equality on the labour market, including equal pay" 06.04.2012
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej usługi dot. wypożyczenia sprzętu do tłumaczenia symultanicznego na język angielski i polski podczas podczas debaty nt. równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w tym równości wynagradzania towarzyszącej finisażowi wystawy pn. „W Matriksie kobiecości” zorganizowanej w ramach projektu „Łódzkie nabiera prędkości”. 24.04.2012
3 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi organizacji dwugodzinnego pokazu typu „live cooking” (pokaz kucharski, warsztat kulinarny, podczas którego prowadzący będzie uczył uczestników podstawowych technik przyrządzania potraw) dla ok. 250 gości wernisażu wystawy pt. „Tradycją regionu malowane” w ramach projektu „Łódzkie nabiera prędkości”.  20.11.2012
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. organizacji dwugodzinnego pokazu typu „live cooking” (pokaz kucharski, warsztat kulinarny, podczas którego prowadzący będzie uczył uczestników podstawowych technik przyrządzania potraw) dla ok. 250 gości wernisażu wystawy pt. „Tradycją regionu malowane” w ramach projektu „Łódzkie nabiera prędkości”.  07.12.2012
4 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi aranżacji sali na potrzeby wydarzenia towarzyszącego wernisażowi wystawy pt. „Aktywizacja osób niepełnosprawnych przez sztukę, rola wolontariatu w promocji regionu” zorganizowanego w ramach projektu „ŁÓDZKIE NABIERA PRĘDKOŚCI”.

27.12.2013

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. usługi aranżacji sali na potrzeby wydarzenia towarzyszącego wernisażowi wystawy pt. „Aktywizacja osób niepełnosprawnych przez sztukę, rola wolontariatu w promocji regionu” zorganizowanego w ramach projektu „ŁÓDZKIE NABIERA PRĘDKOŚCI”.

08.01.2013

5 "Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na aranżacji sali i zapewnieniu poczęstunku dla uczestników wernisażu wystawy „Program Rewitalizacji Księżego Młyna”, realizowanej w ramach projektu ŁÓDZKIE NABIERA PRĘDKOŚCI". 23.08.2013
"Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. usługi polegającej na aranżacji sali i zapewnieniu poczęstunku dla uczestników wernisażu wystawy „Program Rewitalizacji Księżego Młyna”, realizowanej w ramach projektu ŁÓDZKIE NABIERA PRĘDKOŚCI". 02.10.2013
6 "Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi wypożyczenia przenośnego sprzętu do tłumaczenia symultanicznego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem oraz obsługą techniczną, usługi wypożyczenia sprzętu nagłaśniającego (mikrofony bezprzewodowe, głośniki) oraz obsługi tłumaczy (języki: angielski-polski-angielski) w związku z organizacją wydarzenia „Inteligentne rozwiązania dla regionów i miast”." 23.09.2013
"Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. usługi wypożyczenia przenośnego sprzętu do tłumaczenia symultanicznego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem oraz obsługą techniczną, usługi wypożyczenia sprzętu nagłaśniającego (mikrofony bezprzewodowe, głośniki) oraz obsługi tłumaczy (języki: angielski-polski-angielski) w związku z organizacją wydarzenia „Inteligentne rozwiązania dla regionów i miast”." 02.10.2013
7 "Zapytanie ofertowe na dostawę rzutnika krótkoogniskowego i ekranu dla potrzeb RBWŁ" 13.02.2014
8 "Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu nagłośnieniowego dla potrzeb RBWŁ" 13.02.2014
9 "Zapytanie ofertowe na sprzedaż oraz dostarczenie 80 składanych, drewnianych krzeseł na potrzeby planowanych wydarzeń, które odbywać się będą w siedzibie RBWŁ w Brukseli" 26.02.2014
"Call for offer to provide and deliver 80 folding, wooden chairs for the purposes of “Lodzkie speeds up II” events" 26.02.2014

 

 

Raporty w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Data
Raport w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na catering 04.2014
Raport w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na krzesła 2014
Raport w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na sprzęt audio 2014
Raport w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę rzutnika krótkoogniskowego i ekranu dla potrzeb RBWŁ 2014

 

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

Email:
Temat:
Wiadomość:

Znajdź nas na Facebooku