pl    en

 

Kreatywna Europa jest programem unijnym nakierowanym na wsparcie sektorów kultury, audiowizualnego i kreatywnego w celu promocji europejskiej różnorodności, budowania kompetencji profesjonalistów oraz zwiększania dostępu do dóbr z tych obszarów.

 

Program składa się z trzech komponentów: 

  • Komponent Media nakierowany jest na wsparcie i promocję europejskiej kultury audiowizualnej w obliczu rewolucji cyfrowej i globalizacji.
  • Komponent Kultura zakłada wsparcie dla projektów mających na celu promocję europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich, a także budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym.
  • Część międzysektorowa nakierowana na współpracę międzynarodową. 

 

Kto może wziąć udział w programie? 

 

Program Kreatywna Europa jest skierowany do organizacji i osób indywidualnych z terenów państw członkowskich UE, a także Norwegii i Islandii oraz krajów spoza UE: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Macedonia, Mołdawia, Serbia, Turcja, Ukraina. 

 

Okres trwania: 2014-2020

Koszt całościowy programu: 1,46 mld euro

 

Więcej informacji: http://kreatywna-europa.eu/

Więcej w tej kategorii: « Europa dla Obywateli Smart Spec »

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

Email:
Temat:
Wiadomość:

Znajdź nas na Facebooku