pl    en

Historia Biura

 

Biuro powołane do życia zostało Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XIV/173/2003 z dnia 02.09.2003 r. w sprawie utworzenia Biura Przedstawicielskiego Województwa Łódzkiego w Brukseli. Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli, podlega bezpośrednio Marszałkowi Województwa Łódzkiego.


W dniu 31.10.2003 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim i Miastem Łódź w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli. Na jego mocy określono formułę współpracy pomiędzy obiema instytucjami w zakresie działalności placówki, powołując działającą w ramach Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli sekcję Miasto Łódź, kierowaną przez oddelegowanego przez Prezydenta przedstawiciela Miasta Łodzi. Uzgodniono również zakres finansowania działalności biura przez obu partnerów według proporcji 55% Urząd Marszałkowski i 45% Urząd Miasta Łodzi.

Od 1 lipca 2010 r. funkcję Dyrektora Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli objął Pan Marcin Podgórski.

Więcej w tej kategorii: « Zespół Informacje ogólne »

Skomentuj

Powrót na górę

Skontaktuj się z nami

Email:
Temat:
Wiadomość:

Znajdź nas na Facebooku